Unghästarna.

Stona på bete i Hansgårn.
Ungstona på bete i en av de stora sommarhagarna ovanför gården.
  • Skiljs från modern vid 6-7 månaders ålder.
  • Fölen står två och två i boxar första vintern.
  • Avmaskning och hovvård sköts enligt scheman.
  • Fri tillgång på Jämtlandsodlad höensilage i hagarna.
  • Deras foderstat består av Marstall Musli, Luzern, Mash och hösilage
  • Släpps tidigt på bete i stora kuperade hagar med inslag av skog och vatten.
  • Går i hagar med samma kön.
  • Stallas in på hösten som 2 1/2 åring och påbörjar sin utbildning med 3-års testet som mål.
  • De får lång betesperiod som 3-åring.
  • De kommer in på stall som 3 1/2 åring och långsamt utbildas mot 4-års.
Utsikt från beteshagarna.